Privaatsuspoliitika

Täname Teid, et külastate meie veebilehte!

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehekülje kasutamist, kuna kodulehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siin olevate kasutustingimustega. 

Autorikaitse

OÜ Padise Mõis.ee kodulehel sisalduv info ja materjalid on OÜ Padise Mõis  omand ning on kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega. 

Materjalide kopeerimine ja levitamine 

Padise Mõis kodulehte võib kasutada ja printida ainult  isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Kodulehel sisalduvat infot ja materjale ei tohi ilma OÜ Padise Mõis  esindaja kirjaliku nõusolekuta mingil kujul kopeerida, paljundada, tsiteerida, edasi müüa või muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@padisemõis.ee. OÜ Padise Mõis  säilitab kõik immateriaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse.

Reguleeriv seadusandlus    

Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Muudatused    

OÜ Padise Mõis  jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele. 

Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitsema informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile veebilehe kasutamisel. Me kohustume kaitsma kasutajate privaatsust ja kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest

Kasutaja edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab OÜ. 

Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed

OÜ Padise Mõis lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse printsiibist: kogutakse ning säilitatakse vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks, lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ning veebilehe toimimiseks. OÜ Padise Mõis tagab, et kõigi veebilehe kasutajate isikuandmed on kaitstud.

OÜ Padise Mõis kogub andmeid ka veebiplatvormil tehtud valikute, soorituste ja logide kohta, küpsiste abil kogutud andmed ja muid andmeid, mis on seotud OÜ Padise Mõis veebiplatvormil pakutavate teenustega.

Kogutud isikuandmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

  • Kasutaja päringutele vastamine
  • Otseturundus
  • Kasutajale sobivate pakkumiste ja infomatsiooni edastamiseks tehtavate analüüside teostamine
  • Küsitluste edastamine, et pakkuda kasutajatele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust
  • Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

Me hoiame kasutaja andmeid nii kaua, kui on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks või seaduses nõutud perioodi. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse.

Turvalisus

Me tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad füüsilised, tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kontroll

Me ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta.

Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte.

Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil: info@padisemõis.ee

Küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid. Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse.

Milleks me küpsiseid kasutame? 

Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid (näiteks valitud keel).

Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:

– kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;

– kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;

– kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;

– veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;

– sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;

– lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;

– sisu pakkumiseks (Facebook, Google).

Muudatused 

Padise Mõisal on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe www.OÜ Padise Mõis.ee kaudu.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 130.05.2021.

Kui teil tekib küsimusi privaatsuspoliitika, meie veebipõhiste tavade või selle veebisaidi kohta, saatke meile e-mail aadressil info@padisemõis.ee